Ekstraordinær Generalforsamlingen 15. maj 2024

Bestyrelsen indkalder hermed til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi ønsker at nå til en beslutning vedrørende den moderationspolitik, som det dertil nedsatte udvalg er nået frem til.

Indkaldelsen til ekstraordinær GF kan måske virke underlig, taget i betragtning at vi har en ordinær generalforsamling blot 2 uger efter. Men vi havde allerede besluttet at tage dette spørgsmål op så hurtigt som muligt. Og vi indser også, at denne vigtige debat næppe får tilstrækkelig tid til en ordinær generalforsamling, og omvendt ville tage uforholdsmæssigt meget tid ved en sådan.

Dagsorden ser således ud:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse og diskussion af Moderationspolitik
  3. Beslutning om Moderationspolitik

Mødet finder sted via online videomøde:

fjernet fra offentlig indkaldelse

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse og diskussion af Moderationspolitik

Forslaget til en Moderationspolitik kan læses her: https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/pulls/28

3. Beslutning om Moderationspolitik

Evt. ændringsforslag behandles først.

Herefter går vi til afstemning.