Velkommen til data.coop

data.coop er et kooperativ, som ejer og driver en digital infrastruktur for medlemmerne. Vores grundlæggende formål er at passe på medlemmernes data.

Vores kerneprincipper er:

Privatlivsbeskyttelse
Vi er fælles om at beskytte vores data. Vi deler dem ikke for profit. Dine data transmitteres krypteret på nettet.
Kryptering
Vi tilbyder løsninger, der er sikre og grundigt deklarerede.
Decentralisering
Vores services snakker gerne sammen med andre decentrale services på nettet.
Zero-knowledge
Når det er muligt, sørger vi for, at systemadministratorer rent teknisk ikke kan tilgå medlemmernes data.

Ud fra de kerneprincipper vil vi med tiden udbyde onlinetjenester til medlemmerne. Hovedtanken er, at vi som udgangspunkt stoler mere på hinanden end på “de store” som f.eks. Google, Microsoft eller Facebook.