Badges

listen over vores tjenester er hver enkelt tjeneste tildelt en række badges, der deklarerer i hvor høj grad tjenesten lever op til kerneprincipperne defineret i formålsparagraffen i vores vedtægter. Her følger en generel uddybning af hvad de forskellige badges dækker over. Der kan være små afvigelser fra den generelle definition af hvad et badge dækker over. I disse tilfælde vil dette blive særdeklareret under listen af badges ved en tjeneste.

Badge-status

Et badge kan have 3 forskellige statuser:

Positiv

Tjenesten lever op til kravene til det badget dækker over.

Delvis

Tjenesten lever delvist op til det badget dækker over. Dog i en sådan grad at vi mener det er værd at fremhæve.

Negativ

Tjenesten lever ikke op til det badget dækker over.

Detaljer om de forskellige badges

Stabilitet

Det første badge er som sådan ikke relateret til hvorvidt tjenesten lever op til vores formålsparagraf. Det angiver i stedet hvorvidt tjenesten er stabil nok til at vi vil anbefale almindelige mennesker at bruge den. Vi tilbyder løbende nye tjenester, og der vil være en periode i starten af en tjenestes levetid hvor vi anser den som værende “ustabil”, indtil den har vist sit værd med en mindre skare af brugere der er med på at tjenesten kan være ustabil. Alle er dog stadig velkomne til at benytte sig af tjenesten, så længe de er indforstået med dette forbehold for stabiliteten.

Grafikken er Traffic Light af icon 54 fra the Noun Project.

Sikker forbindelse

Sikker forbindelse angiver at trafikken over internettet mellem dig og tjenesten er krypteret. Du kender det som regel som en hængelås foran adresselinjen i din browser. Det betyder at ingen andre end dig og tjenesten kan se hvad der bliver sendt frem og tilbage mellem dig og tjenesten.

Grafikken er transfer af Gonzalo Bravo fra the Noun Project.

Krypteret opbevaring af data

Tjenestens data gemmes krypteret, og er dermed ikke umiddelbart læsbare for andre end tjenesten selv og data.coops systemadministratorer. I tilfælde af at data lækkes (fx ved virtuelt eller fysisk indbrud), kræver det en særlig “hovednøgle” at læse data, som datatyven forhåbentligt ikke er i besiddelse af.

Grafikken er safe af Maxim Kulikov fra the Noun Project.

Zero knowledge

Data gemmes krypteret, og tjenesten er konstrueret på en måde, så selv ikke data.coops systemadministratorer har mulighed for at tilgå og læse brugernes data. Der findes simpelthen ingen “hovednøgle” som giver fuld datadgang, og det er dermed kun brugerne selv der kan læse deres data. I tilfælde af at data lækkes, er ingen større katastrofe sket, da der heller ikke er risiko for at datatyven også har stjålet hovednøglen, da der ingen hovednøgle er.

Grafikken er Shrug af Andrew Doane fra the Noun Project.

Backup

Der tages løbende backup af tjenestens data, for at minimere skadens omfang i tilfælde af tekniske nedbrud.

Bemærk: Vi tager pt. slet ikke backup af noget, men det står selvfølgelig højt på vores prioritetsliste.

Grafikken er backup af Adrien Coquet fra the Noun Project.

Logning

Dette badge er lidt omvendt: Det positive badge tildeles tjenester der ikke foretager logning.

Logning fungerer på forskellig vis og foretages i større eller mindre grad. Som regel giver logning data.coops systemadministratorer overordnet indsigt i hvordan tjenester bruges, men ikke i det konkrete data tjenesten behandler for brugerne. Fx vil logning afsløre overfor data.coops systemadministratorer, at nogen overfører en fil, men ikke hvad selve filen indeholder eller hvem der overfører filen.

Grafikken er Dog Paws af iejank fra the Noun Project.

Anonym adgang

Tjenester med anonym adgang kan benyttes helt uden at man skal være registreret ved tjenesten. De fleste tjenester kræver en form for registrering af brugerne, da de data tjenesten indeholder knyttes til de enkelte brugere. Nogle tjenester tilbyder anonym læseadgang. Fx kan det kræve registrering at uploade en fil til tjenesten, men andre kan downloade filen at være registreret.

Grafikken er anonymous af pidzemleyu fra the Noun Project.